Jonkman Sint Nicolaasga BV is een KIWA gecertificeerd inspectiebedrijf.

Bevoegd tot advisering voor de verlenging van de referentieperiode voor mestbassins, (stalen) mestsilo’s en afdekkingen.

K43359/03

Verzekeringen en ook gemeenten eisen tegenwoordig een goedkeuring van uw mestopslagsysteem. De keuringen moeten voldoen aan de KIWA richtlijnen. Bij de aanleg van uw mestopslagsysteem is er een referentieperiode afgegeven voor het complete systeem.

De volgende referentie perioden zijn vastgelegd;

 • Silo van beton/hout: 20 jaar


  • Silo van staal: 10 jaar


   • Foliebassins/mestzakken: 10 jaar


    • Afdekkingen: 10 jaar

    Na de eerste inspectie kan de referentieperiode verlengt worden. Voor silo’s van staal/beton/hout geldt een verlenging van de referentieperiode van 0-5  jaar. Voor mestbassins/mestzakken en afdekkingen is dit eveneens 0-5 jaar. Het inspectierapport wordt in 3-voud naar de eigenaar van het mestopslagsysteem gestuurd. Vaak wordt er door de gemeente en de verzekering ook om een afschrift van het rapport gevraagd.

    Moet uw mestopslag gekeurd worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op;

    Voor inspectie van de mestsilo wordt er een plaat uit de silo verwijdert. We laten de silo 1 tot 2 weken door luchten. Om de veiligheid van mens en dier te waarborgen wordt er een hekwerk geplaatst.